Jméno autora: Sahil Singh

Ahoj, jsem Sahil Singh. Absolvoval jsem bakalářský titul. Vždy mě zajímala fyzika a chemie. Pracoval jsem na svém vlastním blogu 1 rok v oblasti technologií a her. Snažím se co nejlépe poskytovat cenné znalosti prostřednictvím svých článků. Můžete mě kontaktovat na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sahil-singh-646493185

17 použití chloridu selenitého: Fakta, která byste měli vědět!

Chlorid selenitý (SeCl4) je žluto-bílá těkavá anorganická pevná látka používaná k syntéze dalších sloučenin selenu. Přečtěte si o průmyslovém využití SeCl4 v tomto článku. Průmyslová odvětví, která používají SeCl4, jsou uvedena níže: Naučíme se použití SeCl4 v optice, chemických činidlech, elektronice, galvanickém pokovování, chemickém zobrazování, mazivech, polygrafickém a polymerizačním průmyslu…

17 použití chloridu selenitého: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

15 použití bromidu sírového: Fakta, která byste měli vědět!

SBr2 je binární plynná sloučenina složená ze síry a bromu, která se rozkládá na sirovodík a oxid siřičitý. Pojďme se v článku naučit některá použití SBr2. Průmyslová odvětví, která používají SBr2, jsou uvedena níže: Budeme diskutovat o použití SBr2 v chemickém průmyslu, pesticidech, tisku, polymerech, fotografii, katalýze a potravinářském průmyslu prostřednictvím…

15 použití bromidu sírového: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

3 použití oxidu siřičitého: Fakta, která byste měli vědět!

S2O (oxid siřičitý) je bezbarvý plyn, který při kondenzaci poskytuje tmavě červenou barvu. Pojďme se pomocí tohoto článku dozvědět některá zajímavá fakta o S2O. Níže je uveden seznam průmyslových odvětví, ve kterých se S2O používá: Závěr Na závěr můžeme dojít k závěru, že oxid siřičitý není dobře prostudován…

3 použití oxidu siřičitého: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

17 použití chloridu fosforečného: Fakta, která byste měli vědět!

PCl5 (chlorid fosforečný) je jedním z důležitých chloridů fosforu, dalšími jsou PCl3 a POCl3. V tomto článku se naučíme některá průmyslová použití PCl5. Průmyslová odvětví, která používají PCl5, jsou uvedena níže: Naučíme se klíčová použití PCl5 v chemii, katalýze, elektronice, zpracování vody, materiálové vědě, agrochemii a povrchových…

17 použití chloridu fosforečného: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

15 použití nitrosylbromidu: Fakta, která byste měli vědět!

NOBr (Nitrosyl bromid) je červeně zbarvený plyn s molární hmotností 109.910 g/mol a kondenzuje při pokojové teplotě. Přečtěte si o použití NOBr v tomto článku. Průmyslová odvětví používající NOBr jsou uvedena níže: Klíčová použití NOBr v chemickém průmyslu, průmyslu výroby katalyzátorů a činidel probereme v článku níže: Katalýza …

15 použití nitrosylbromidu: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

9 Využití thionyltetrafluoridu: Fakta, která byste měli vědět!

SOF4 (thionyltetrafluorid), také známý jako oxid fluorid sírový, je anorganická plynná sloučenina. Přečtěte si o použití SOF4 v tomto článku. SOF4 se používá v odvětvích uvedených níže: Prostřednictvím tohoto článku budeme diskutovat o použití thionyltetrafluoridu v zemědělství, elektronice, rafinaci, potravinářství a průmyslu osobní péče. …

9 Využití thionyltetrafluoridu: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

17 využití jódu v různých odvětvích (potřeba znát fakta)

Jód je stabilní halogen, který má pololesklý vzhled s atomovým číslem 53. V tomto článku si přečteme některá průmyslová použití jódu. Průmyslová odvětví, která používají jód, jsou diskutována níže: V níže uvedeném článku budeme diskutovat o klíčových použitích jódu v pohonných hmotách, chemii, fotografii a potravinářském průmyslu. Chemický rozbor …

17 využití jódu v různých odvětvích (potřeba znát fakta) Čtěte více »

Objevte 15 neuvěřitelných faktů o reakci HCl + BeO

BeO (oxid beryllitý) je bezbarvá anorganická sloučenina, někdy označovaná jako beryllia. Přečtěte si, jak reaguje s HCl prostřednictvím tohoto článku. HCl (kyselina chlorovodíková) a BeO reagují za vzniku produktů, konkrétně BeCl2 (chlorid beryllitý) a H2O (voda). BeO má bíle zbarvený krystal kvůli svým amorfním pevným vlastnostem. Byl historicky známý pro…

Objevte 15 neuvěřitelných faktů o reakci HCl + BeO Čtěte více »

5 použití bromidu hořečnatého: Fakta, která byste měli vědět!

Bromid hořečnatý je bíle zbarvená krystalická pevná látka, která je dobře rozpustná v polárních rozpouštědlech, jako je voda a ethanol. Přečtěte si některá použití bromidu hořečnatého v tomto článku. Odvětví, která používají bromid hořečnatý, jsou uvedena níže: Budeme diskutovat o důležitých použitích bromidu hořečnatého v katalýze, organické chemii, zpomalovačích hoření a…

5 použití bromidu hořečnatého: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

Přejděte na začátek