Jméno autora: Riya Pandey

Jsem Riya Pandey. V roce 2021 jsem dokončil postgraduální studium fyziky. V současné době pracuji jako předmětový expert ve fyzice pro Lambdageeky. Snažím se vysvětlit předmět fyziky snadno srozumitelným jednoduchým způsobem.

3 Příklady lomu zvuku: Detailní pohled a fakta

Introduction: When we think of refraction, we often associate it with light bending as it passes through different mediums. However, sound can also undergo refraction, resulting in interesting phenomena. Refraction of sound occurs when sound waves change direction as they pass through mediums with varying densities. This can lead to the bending or deviation of …

3 Příklady lomu zvuku: Detailní pohled a fakta Čtěte více »

3 Příklady rušení vln: Podrobná fakta

K interferenci vln dochází, když se dvě nebo více vln setkají a vzájemně na sebe působí. Tento jev může mít za následek různé zajímavé efekty, které lze pozorovat v různých scénářích. Jedním z běžných příkladů vlnové interference je tvorba stojatých vln v hudebních nástrojích, jako je kytara nebo flétna. Když provázek nebo…

3 Příklady rušení vln: Podrobná fakta Čtěte více »

Izolovaný systém versus uzavřený systém: Podrobná fakta a často kladené otázky

Izolovaný systém a uzavřený systém jsou dva různé pojmy v termodynamice. Izolovaný systém označuje systém, který si s okolím nevyměňuje energii ani hmotu. Je zcela soběstačný a izolovaný od svého okolí. Na druhou stranu uzavřený systém umožňuje výměnu energie s okolím, ale…

Izolovaný systém versus uzavřený systém: Podrobná fakta a často kladené otázky Čtěte více »

3 Příklady izolovaného systému: Podrobná fakta a často kladené dotazy

Izolovaný systém označuje fyzický systém, který neinteraguje se svým okolím, což znamená, že s vnějším prostředím nedochází k výměně energie ani hmoty. Tento koncept se běžně používá ve fyzice a termodynamice k analýze uzavřených systémů. Izolované systémy lze nalézt v různých kontextech, od jednoduchých každodenních příkladů až po složité vědecké…

3 Příklady izolovaného systému: Podrobná fakta a často kladené dotazy Čtěte více »

Je hybnost zachována: Kdy, proč, jak, podrobná fakta a často kladené otázky

Je zachována hybnost, používá se hlavně při zvažování kolizí mezi objekty v kontaktu. Momentum rozlišuje, že lokomoce se v uzavřeném systému těl nemění. Slovo konzervace znamená něco, co se nemění a udržuje svůj stav. Jak se zachovává hybnost? Hybnost, součin hmotnosti a rychlosti, se zachovává. Rozumět …

Je hybnost zachována: Kdy, proč, jak, podrobná fakta a často kladené otázky Čtěte více »

Přejděte na začátek