Jméno autora: Kaushikee Banerjee

Ahoj......já jsem Kaushikee Banerjee dokončil svůj magisterský titul v oboru elektronika a komunikace. Jsem nadšenec do elektroniky a v současnosti se věnuji oboru Elektronika a komunikace. Můj zájem spočívá v objevování špičkových technologií. Jsem nadšený student a pohrávám si s open-source elektronikou. ID LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/kaushikee-banerjee-538321175

Dělič napětí v sérii: co, proč, práce, aplikace, podrobná fakta

Úvod do děliče napětí v sérii Dělič napětí je základní koncept v elektrických obvodech, který hraje klíčovou roli při rozdělování napětí v sériovém obvodu. V této části prozkoumáme definici a funkci děliče napětí a také význam dělení napětí v obvodech. Definice a funkce…

Dělič napětí v sérii: co, proč, práce, aplikace, podrobná fakta Čtěte více »

Center Tap Transformer: Co, proč, funguje, aplikace, podrobná fakta

Tento článek popisuje středový odbočovací transformátor, jeho součásti, práci a další důležité detaily. Centrální odbočka je vedení tažené uprostřed transformátoru, rezistoru, induktoru nebo potenciometru. Transformátor Center Tap funguje téměř stejně jako běžný transformátor. Jediný rozdíl je v tom, že kohoutek…

Center Tap Transformer: Co, proč, funguje, aplikace, podrobná fakta Čtěte více »

Napájecí napětí transformátoru: co, proč, jak najít a podrobná fakta

Odbočné napětí transformátoru se týká nastavitelných úrovní napětí v transformátoru, které lze vybrat tak, aby splňovaly specifické požadavky. Umožňuje regulaci výstupního napětí pro kompenzaci změn vstupního napětí nebo přizpůsobení různým podmínkám zatížení. Napětí odbočky se obvykle upravuje změnou počtu závitů v…

Napájecí napětí transformátoru: co, proč, jak najít a podrobná fakta Čtěte více »

Transformer Tap: Co, proč, jak najít a podrobná fakta

Přepínač odboček nebo odbočka transformátoru je speciální technika pro změnu poměru otáčení. Odbočky transformátoru zajišťují rovnováhu v distribučních soustavách změnou napětí podle změny napěťových úrovní. Odbočky transformátoru jsou životně důležité, protože počet závitů ve vinutí vysokého napětí je vysoký a velké kolísání napětí může…

Transformer Tap: Co, proč, jak najít a podrobná fakta Čtěte více »

Pokles síťového napětí: co, proč, jak a podrobná fakta

Pokles síťového napětí se týká poklesu napětí, ke kterému dochází, když elektřina prochází elektrickým vedením. Je to běžný jev, který může mít významné důsledky pro elektrické systémy. Při poklesu napětí může dojít ke snížení účinnosti, zvýšené spotřebě energie a potenciálnímu poškození elektrického zařízení. Pochopení poklesu napětí v síti je zásadní…

Pokles síťového napětí: co, proč, jak a podrobná fakta Čtěte více »

Vícedotykový transformátor: co, proč, funguje, aplikace, podrobná fakta

Tento článek ilustruje všestranné informace o více odbočkových transformátorech. Odbočky jsou některé propojené přístupové body mezi svorkami vinutí transformátoru umístěnými v určité vzdálenosti od sebe. V závislosti na převodovém poměru má každý transformátor pevná jmenovitá napětí na své primární a sekundární straně. Někdy však existují požadavky na různé…

Vícedotykový transformátor: co, proč, funguje, aplikace, podrobná fakta Čtěte více »

Pokles napětí transformátoru: co, proč, jak najít a podrobná fakta

Pokles napětí transformátoru je zásadním aspektem systémů elektrické energie, který ovlivňuje účinnost a výkon transformátorů. Když je elektrická energie přenášena přes transformátor, dochází k určitému poklesu napětí, ke kterému dochází v důsledku různých faktorů, jako je odpor, reaktance a impedance. Tento pokles napětí může mít významný dopad na…

Pokles napětí transformátoru: co, proč, jak najít a podrobná fakta Čtěte více »

Pokles napětí diody: co, proč, jak a podrobná fakta

Úvod do úbytku napětí diod Úbytek napětí na diodě je základním pojmem, kterému je třeba v elektronice porozumět. Hraje zásadní roli při určování chování a charakteristik diod v různých obvodech. V této části se ponoříme do definice poklesu napětí diody, prozkoumáme jeho příčiny a prodiskutujeme, jak…

Pokles napětí diody: co, proč, jak a podrobná fakta Čtěte více »

Přejděte na začátek