Jméno autora: Deeksha Dinesh

Dobrý den, jmenuji se Deeksha Dinesh a v současné době dokončuji postgraduální studium fyziky se specializací v oboru astrofyzika. Rád předkládám koncepty pro čtenáře jednodušším způsobem.

Lineární posuv a úhlový posuv: 9 faktů

Pochopení kinematiky začíná učením se základních pojmů v pohybu. Pojďme diskutovat o lineárním posuvu a úhlovém posuvu. Lineární posun je vzdálenost mezi počáteční a konečnou polohou pohybu tělesa pohybujícího se v přímce. Úhlové posunutí, ke kterému dochází při křivočarém pohybu, je rozdíl mezi počáteční a konečnou polohou…

Lineární posuv a úhlový posuv: 9 faktů Čtěte více »

Posun v kruhovém pohybu: 9 faktů (Přečtěte si nejdříve!)

V mechanice se setkáváme s kruhovým pohybem, kdy se předměty pohybují po křivce. Zdůrazněme přemístění v kruhovém pohybu. Na rozdíl od lineárního posunutí, což je rozdíl mezi počáteční a konečnou polohou, při kruhovém pohybu je hlavní význam přikládán úhlovému posunutí, které je mírou posunutí objektů v radiánech. …

Posun v kruhovém pohybu: 9 faktů (Přečtěte si nejdříve!) Čtěte více »

Je magnetické pole konstantní: 7 zajímavých faktů

Všude kolem nás existuje magnetické pole. Zde je naším hlavním cílem prodiskutovat některá zajímavá fakta na téma 'Je magnetické pole konstantní?' Síla magnetického pole v jakékoli oblasti je hlavním faktorem určujícím, zda je magnetické pole konstantní nebo ne. Pokud zůstane stejné po celou dobu, konstantní magnetické pole je …

Je magnetické pole konstantní: 7 zajímavých faktů Čtěte více »

Magnetický tok a hustota magnetického toku: 7 důležitých faktů

V elektromagnetismu se neustále používají pojmy magnetický tok a hustota magnetického toku. Zde je uvedena podrobná analýza obou těchto pojmů. Chování magnetického pole v jakémkoli kontextu lze dobře vysvětlit magnetickým tokem, skalární a magnetickou hustotou toku, vektorem. Hustota magnetického toku udává odhad magnetického toku na jednotku…

Magnetický tok a hustota magnetického toku: 7 důležitých faktů Čtěte více »

Magnetický tok v transformátoru: 9 faktů, které byste měli vědět

Transformátory jsou životně důležité v průmyslových a komerčních elektrických systémech. Zde jsou vysvětlena některá fakta o magnetickém toku v transformátoru. Nezbytným požadavkem na to, aby transformátor fungoval, je časově proměnný magnetický tok, který zase indukuje emf ve vinutích. Střídavý magnetický tok pomáhá přenášet energii z primárního na sekundární vinutí. …

Magnetický tok v transformátoru: 9 faktů, které byste měli vědět Čtěte více »

17+ Příklady radioaktivního rozpadu: Podrobné vysvětlení

K radioaktivnímu rozpadu dochází, když nestabilní jádro uvolňuje energii prostřednictvím záření a stává se stabilním jádrem. Radioaktivní rozpad může být ve formě částic alfa, beta částic, gama záření, pozitronové emise, záchytu elektronů atd. Několik příkladů radioaktivního rozpadu je podrobně diskutováno v tomto článku. Alfa rozpad jádra uranu-238 Beta rozpad jádra thoria-234…

17+ Příklady radioaktivního rozpadu: Podrobné vysvětlení Čtěte více »

19+ Příklady jaderných sil: Podrobné vysvětlení

Jaderná síla je jednou ze čtyř základních sil, které ve vesmíru existují. Tento článek poskytuje podrobné vysvětlení několika příkladů jaderných sil. Některé z běžných příkladů jaderné síly jsou: Jaderná reakce v jaderných elektrárnách Radioaktivní rozpad Emise záření ze Slunce Archeologická aplikace – Radiokarbonové datování Nukleární medicína …

19+ Příklady jaderných sil: Podrobné vysvětlení Čtěte více »

Příklady 21+ jaderných paliv: Podrobné vysvětlení

Jaderná paliva jsou materiály, které podléhají jadernému štěpení v jaderných elektrárnách. Tento článek podrobně popisuje širokou škálu příkladů jaderných paliv. Některé z příkladů jaderných paliv jsou: Uran-233 Uran-235 Plutonium-239 Oxid uraničitý Směsné oxidové palivo Palivo TRIGA Aktinidové palivo Roztavené plutonium Nitrid uranu Karbid uranu Roztavené solné palivo Vodné roztoky…

Příklady 21+ jaderných paliv: Podrobné vysvětlení Čtěte více »

Příklady 15+ vratných pohybů: Podrobné vysvětlení

Podrobná vysvětlení několika příkladů vratného pohybu, se kterými se setkáváme v našem každodenním životě, budou popsána v tomto článku. Vratný pohyb je poněkud podobný vibračnímu pohybu, protože pohyb se opakuje, ale první většinou zahrnuje lineární pohyby tam a zpět nebo nahoru a dolů. Některé z příkladů jsou: Pohyb jehly při šití …

Příklady 15+ vratných pohybů: Podrobné vysvětlení Čtěte více »

Přejděte na začátek