Jméno autora: Bhabesh Sing

Ahoj! Jsem Bhabesh Sing. Absolvoval jsem MA v angličtině, MA v vokální hudbě a B.Ed. Jsem kreativní spisovatel. V současné době jsem na této platformě odborníkem na předměty v angličtině. Pojďme se připojit přes LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/bhabesh-sing-660914ab

Situační ironie: Příklady a význam v literatuře

Situační ironie je literární prostředek, který dodává příběhu hloubku a složitost. Nastává, když existuje rozpor mezi tím, co se očekává, že se stane, a tím, co se skutečně stane. Tento typ ironie lze nalézt v různých formách literatury, od románů a povídek až po hry a básně. Situační ironie často překvapí…

Situační ironie: Příklady a význam v literatuře Čtěte více »

17 Příklady literárních narážek: Co, proč, kde, jak používat

Literární narážky jsou mocným nástrojem, který používají spisovatelé k vylepšení svých děl odkazováním na jiná literární díla, historické události nebo kulturní prvky. Tyto narážky mohou dodat textu hloubku, složitost a význam, což umožňuje čtenářům vytvářet souvislosti a hlouběji porozumět příběhu. Od klasické literatury po současné romány mohou narážky…

17 Příklady literárních narážek: Co, proč, kde, jak používat Čtěte více »

Dramatická ironie: Význam v literatuře s 35 příklady

Dramatická ironie je literární prostředek, ke kterému dochází, když publikum nebo čtenář ví něco, co postavy v příběhu nevědí. To vytváří napětí a napětí, protože publikum si uvědomuje hrozící důsledky nebo výsledky, které postavy zapomínají. Často se používá k přidání hloubky a složitosti…

Dramatická ironie: Význam v literatuře s 35 příklady Čtěte více »

Co je Oxymoron: Jak, proč, kdy používat a 7 faktů!

Oxymoron je figura řeči, která kombinuje protichůdné pojmy nebo myšlenky a vytváří jedinečný a často vtipný efekt. Je to literární prostředek běžně používaný v poezii, literatuře a každodenním jazyce, který dodává frázi nebo výrazu hloubku a složitost. Srovnání protichůdných slov nebo pojmů v oxymoronu vytváří…

Co je Oxymoron: Jak, proč, kdy používat a 7 faktů! Čtěte více »

Příklady literární asonance: Co, proč, kde, jak, kdy použít

Asonance je literární prostředek, který dodává hudebnost a rytmus kusu psaní. Zahrnuje opakování samohlásek ve slovech nebo frázích. Tato technika se běžně používá v poezii a próze k vytvoření příjemného a melodického efektu. Asonanci lze nalézt v různých formách literatury, od klasických děl po…

Příklady literární asonance: Co, proč, kde, jak, kdy použít Čtěte více »

Živé snímky a jejich příklady: Fakta, která byste měli vědět!

Živé snímky jsou mocným literárním prostředkem, který používá popisný jazyk k vytvoření živého mentálního obrazu v mysli čtenáře. Oslovuje smysly a pomáhá oživit příběh nebo báseň. Pomocí živých obrazů mohou spisovatelé zaujmout své čtenáře a učinit jejich psaní nezapomenutelnější. Ať už je to krásný…

Živé snímky a jejich příklady: Fakta, která byste měli vědět! Čtěte více »

27 Příklady výstižných frází: Pravidlo, Kdy použít, Srovnání !

Apozitivní fráze je gramatická konstrukce, která poskytuje další informace o podstatném jménu nebo zájmenu ve větě. Skládá se z podstatného jména nebo zájmena následovaného modifikační frází, kterou může být jedno slovo nebo skupina slov. Apozitivní fráze se používají k objasnění nebo zdůraznění podstatného jména nebo zájmena…

27 Příklady výstižných frází: Pravidlo, Kdy použít, Srovnání ! Čtěte více »

Příklady předložkových frází: Fakta mimo krabici!

Předložky jsou neopěvovanými hrdiny anglického jazyka, kteří bez námahy spojují podstatná jména, zájmena a fráze, aby zprostředkovali složité vztahy v prostoru, čase a způsobu. Tato všestranná slovíčka dokážou během okamžiku proměnit větu z vágní na jasnou a přesnou. V tomto blogovém příspěvku se ponoříme do fascinujícího světa předložek podle…

Příklady předložkových frází: Fakta mimo krabici! Čtěte více »

Fakta o složeném podstatném jménu: definice, příklady, tvoření, pravidlo

Příklady složených podstatných jmen s pomlčkou Složená podstatná jména se tvoří spojením dvou nebo více slov za účelem vytvoření nového slova s ​​odlišným významem. Tato slova lze kombinovat různými způsoby, včetně pomlček. Složená podstatná jména s pomlčkou jsou složená slova, která jsou spojena pomlčkou. V této části prozkoumáme některé běžné…

Fakta o složeném podstatném jménu: definice, příklady, tvoření, pravidlo Čtěte více »

Přejděte na začátek