Jméno autora: Abhishek

Ahoj .... Jsem Abhishek Khambhata, vystudoval jsem B. Tech ve strojírenství. Během čtyř let mého inženýrství jsem navrhoval a řídil bezpilotní letouny. Mojí silnou stránkou je mechanika tekutin a tepelné inženýrství. Můj čtvrtý ročník byl založen na zvyšování výkonu bezpilotních vzdušných prostředků pomocí solární technologie. Rád bych se spojil s podobně smýšlejícími lidmi.

Kód snímače vačkového hřídele: 11 zajímavých faktů, které byste měli vědět

Znalost polohy pohonu klikového hřídele v motoru je zásadní. K získání požadovaných informací slouží snímač polohy vačkového hřídele. Tyto informace jsou nezbytné pro výpočet bodu vznícení a bodu vstřikování. Tento článek poskytuje hluboký pohled na funkce kódu snímače vačkového hřídele, snímače vačkového hřídele a kroků, které je třeba dodržovat ...

Kód snímače vačkového hřídele: 11 zajímavých faktů, které byste měli vědět Čtěte více »

Hygroskopický vs. hydroskopický: 7 důležitých srovnání

Pojmy hygroskopický a hydroskopický mohou znít podobně, ale jejich význam se od sebe zcela liší. Hygroskopická látka je látka, která může přijímat a zadržovat vlhkost z okolí. Hydroskop je nástroj používaný k pozorování objektů hluboko pod vodou. Tento článek podrobně pojednává o hygroskopických a hydroskopických látkách. Hygroskopické látky Hygroskopie označuje…

Hygroskopický vs. hydroskopický: 7 důležitých srovnání Čtěte více »

Chiller Work: 7 důležitých faktů, které byste měli vědět

Úvod do chladičů Chladiče jsou základní součástí chladicích systémů používaných v různých průmyslových odvětvích a aplikacích. Hrají klíčovou roli při udržování optimálních teplot pro procesy, zařízení a prostory. V této části poskytneme definici a klasifikaci chladičů a také přehled jejich pracovních mechanismů. Definice a klasifikace…

Chiller Work: 7 důležitých faktů, které byste měli vědět Čtěte více »

Účinnost plynové turbíny: 5 zajímavých faktů, které byste měli vědět

Účinnost plynové turbíny je zásadním faktorem při určování výkonu a nákladové efektivnosti těchto systémů výroby energie. Vztahuje se na schopnost plynové turbíny přeměnit energii obsaženou v palivu na užitečnou mechanickou práci. Vyšší účinnost znamená, že více energie paliva se přemění na užitečnou práci, což má za následek…

Účinnost plynové turbíny: 5 zajímavých faktů, které byste měli vědět Čtěte více »

Komplexní průvodce typy šroubů: použití, vlastnosti

Komplexní průvodce typy šroubů: použití, vlastnosti. Šrouby jsou nezbytné pro stavebnictví, mechaniku a mnoho dalších průmyslových odvětví, která potřebují upevnění. Na trhu lze nalézt různé typy šroubů, z nichž každý má své vlastnosti a použití. Podívejme se na některé z těchto šroubů v tabulce níže: Typ šroubu Popis Běžné použití Přepravka …

Komplexní průvodce typy šroubů: použití, vlastnosti Čtěte více »

Magnetosystém zapalování: 11 důležitých faktů

The magneto ignition system is an essential component in many internal combustion engines. It provides the spark needed to ignite the fuel-air mixture in the combustion chamber. The system consists of several key parts that work together to generate and deliver the high-voltage spark. These parts include the magneto, ignition coil, distributor, spark plugs, and …

Magnetosystém zapalování: 11 důležitých faktů Čtěte více »

Hydraulický průměr: Výpočet potrubí, obdélník, elipsa, časté dotazy

Obsah Definice hydraulického průměru Kruh je nejjednodušší tvar, nejjednodušší forma výpočtů se objevuje při práci s kruhovými průřezy. Když tekutina protéká nekruhovým potrubím, převedeme pro pohodlné výpočty průřez na kruhový. Tento nově odvozený průměr kruhového průřezu se nazývá hydraulický průměr. To je …

Hydraulický průměr: Výpočet potrubí, obdélník, elipsa, časté dotazy Čtěte více »

Přejděte na začátek