Jsou příčné vlny mechanické: Proč, jak, příklad a podrobná fakta

Jsou příčné vlny mechanické? Mechanické vlny mohou být příčné nebo podélné v závislosti na vlně, která se šíří.

Mechanické vlny jsou v zásadě rozděleny do tří kategorií, a to příčné vlny, podélné vlny a povrchové vlny tak dále. Tyto vlny budou záviset na typu pohybu, který vlna podstoupí.

Než budeme diskutovat, jsou příčné vlny mechanické nebo ne, uvidíme typy mechanických vln podrobně a poté otázku uzavřeme. Tyto tři různé vlny se vyskytují v různých podmínkách pohybu vln.

Příčné vlny jsou ty, které budou vibrovat nebo oscilovat nahoru a dolů v médiu, které se šíří. The příčné vlny budou obecně vibrovat v pravém úhlu do média šíření.

Tyto příčné vlny se obvykle stávají v pevné hmotě, která je elastická, a vlny budou posunuty ze své původní polohy. A vlny budou působit ve směru, který je v pravém úhlu k médiu.

Světelné vlny jsou nejlepším příkladem a příčná vlna a jedinou viditelnou veličinou elektromagnetického spektra, protože všechny vlny v elektromagnetickém spektru jsou příčné vlny.

Podélné vlny jsou ty, které se budou šířit přímočaře který je vodorovný vzhledem k médiu šíření. Je to na rozdíl od příčných vln. Obvykle, zvukové vlny jsou považovány za podélné vlny.

Další je povrchová vlna, která se šíří mezi dvěma povrchy. Gravitační vlny jsou nejlepším příkladem povrchových vln. Povrchová vlna prochází pevnými látkami, kapalinami a plyny. Povrchová vlna je dalším typem mechanické vlny.

Jak jsou příčné vlny mechanické?

Příčné vlny jsou typem mechanické vlny, která se obvykle šíří médiem ve vertikálním směru.

Nyní, když víme, příčné vlny patří k mechanické vlně. Vlastnosti příčné vlny spočívají v tom, že se bude pohybovat jedním směrem, nikoli podél směru média. Také bude mít dva rozměry vůči médiu.

Vezměme si některé příklady, abychom lépe porozuměli příčné vlně. Představte si, že půjdeme k jezeru a budeme si chtít hrát s kameny tím, že je budeme házet do vody. Co se stane, když hodíme kameny do vody?

Kámen hozený do voda udělá ve vodě vlnky. To znamená, že vlny byly vytvořeny ve vodě. Jak se vyrábějí? Když je kámen hozen do vody ze vzdálenosti , částice v okolí bude působit ve směru spolu se směrem vlny.

Z trošky vědy víme mechanické vlny jsou vlny, které ke svému šíření vyžadují materiální médium, a budou se šířit takovým způsobem, že vlny se buď pohybují spolu s médiem, nebo kolmo k médiu.

Příčné vlny jsou mechanické vlny, které se někdy šíří pomocí média a nechávají částice kolem vln vibrovat s nimi. Tímto způsobem víme, že příčné vlny jsou mechanické vlny.

Proč jsou příčné vlny mechanické?

Příčné vlny jsou mechanické, protože pro šíření vyžadují médium. Některé z dobrých příkladů jsou světelné vlny procházející spektrem, zvukové vlny, gravitační vlny a rádiové vlny tak dále.

Mechanické vlny jsou v zásadě rozděleny do tří typů vln, které lze vidět i ve většině každodenních činností v reálném životě. Tři typy vln jsou pojmenovány jako, příčná vlna, podélná vlna a povrchová vlna.

Projekt mechanické vlnění má vlastnosti takovým způsobem, že všechny tři typy mechanických vln budou mít stejnou vlastnost. Mechanická vlna tedy vyžaduje médium, aby se šířila, a bude vibrovat uvnitř média.

A také jsou příčné vlny, které vyžadují médium pro šířenía vibrují takovým způsobem, že jsou kolmé na médium šíření. Mají dva rozměry s ohledem na médium.

Musíme znát vlastnosti nebo parametry mechanické vlny jako takové. Mají amplitudu, frekvenci, rychlost, vlnovou délku a časový úsek. Šíření vlny v médiu bude ovlivněno všemi těmito parametry.

Nejprve musíme pochopit, že vlny jsou v podstatě nositel energie z jednoho média do druhého. Nejlepším a nejtypičtějším příkladem je sluneční paprsek. Sluneční paprsky jsou sbírkou vln v nich nesoucích energii, které se šíří z jednoho média do druhého.

Podobně existuje několik dalších příkladů ze skutečného života, které by mohly být použity k pochopení mechanických vln a jejich typů, hlavně to odpovídá na otázku, zda jsou příčné vlny mechanické?

Příklad mechanického příčného vlnění

Víme, že příčné vlny jsou jedním z typů mechanických vln, které dědí vlastnosti mechanických vln při jejich šíření jakýmkoliv prostředím.

Příčné vlny jsou ty, které vyžadují pro šíření vln hmotné prostředí. Vlny se obecně pohybují nahoru a dolů uvnitř média a vytvářejí kolmé zarovnání s prostředím šíření. Zde jsou některé z mála příklady příčných vln které jsou mechanické.

Vodní vlny

Když narazíme kamenem do jezírka nebo jezera s vodou, okamžitě po hodu kamenem budeme schopni vidět sadu vzorů. Důvodem je, že když je kámen vržen, částice kolem vody se vyrovnají ve směru kamene.

Takže když dojde k narušení vln v důsledku hodu kamenem, nepochybně tam bude vzor. Tento vzorec není nic jiného než pohyb vln nahoru a dolů.

Říká se, že tyto vlny jsou v pravém úhlu k médiu šíření, což znamená, že jsou kolmé ke směru pohybu vody.

Takže celý tento proces házení kamenem a vzor objevující se ve vodě je způsoben příčné vlny v akci, což znamená, že se budou vždy šířit pouze s pomocí média v přítomnosti.

Vibrace hudební struny

V tomto případě hrají struny významnou roli při vytváření vibrací v konkrétním nástroji a kolem něj. Takže kdykoli pohneme strunami kytary, můžeme vidět, že vibrace budou nerovnoměrné.

Vytvořený vzor bude v pravém úhlu ke kytaře, protože víme, že šíření vln je vždy ortogonální ke směru média.

Víme také, že vlna má různé faktory, které to ovlivňujía ty budou také součástí šíření vlny prostředím. Horní uzel vlny se nazývá hřeben a spodní uzel vlny se nazývá koryto.

Když se tito dva setkají, vytvoří se vlna. Vlna se také pohybuje určitou rychlostí a v daném čase. The frekvence na vlně také záleží.

"Kytarová studie 1" by fmerenda je licencován pod CC BY 2.0

Světelné vlny

Světlo vlna je jedním z nejlepších příkladů příčného vlny. Protože světelné vlny obsahují energii, která se má přenášet z jednoho média do druhého, pohybují se vždy po médiu nahoru a dolů.

Světelné vlny jsou obecně elektromagnetické vlny a všechny elektromagnetické vlny jsou ve své podstatě příčné vlny. Také světelné vlny dokazují skutečnost, že jsou příčné vlny mechanické.

Rádiové vlny jsou také příkladem příčných vln. Vyžadují a médium pro transakci energie a někdy i zvuku. Protože rádiové vlny spadají pod elektromagnetické spektrum, jsou rádiové vlny přirozeně také příčné.

Přejděte na začátek