27 použití fluoridu antimonitého: Fakta, která byste měli vědět!

Fluorid antimonitý je chemická sloučenina označovaná jako fluorid antimonitý nebo Swartovo činidlo. Jeho chemický vzorec je SbF3. Pojďme diskutovat o jeho použití v celém článku.

Fluorid antimonitý má různá použití, jak je uvedeno níže:

 • Fluorační činidla
 • Katalyzátor
 • Optická vlákna
 • Průmyslové aplikace
 • Galvanizérství
 • Keramický prekurzor
 • Výroba porcelánu
 • Minerální zpracování
 • Polovodiče

V tomto článku budeme studovat různá použití fluoridu antimonitého pro průmyslové, komerční účely, jako jsou polovodiče, galvanické pokovování a mnoho dalších.

Fluorační činidlo

 • Fluorid antimonitý se používá jako fluorační činidlo k přepínání nekovový chlorid za fluor.
 • Zatímco CH2Skupiny Cl a CHCl typicky nejsou ovlivněny, tri- a difluormethylové skupiny se snadno generují z ekvivalentních chlorových skupin.
 • Fluorid antimonitý lze také použít jako náhradu chloru, který byl chemicky vázán na jiné prvky.

Katalyzátor

 • Vysoká elektronegativita atomů fluoru ve fluoridu antimonitém z něj činí účinnou Lewisovu kyselinu, která mu umožňuje účastnit se chemických reakcí přijetím páru elektronů z Lewisovy báze.
 • Sbf3 široce používaný jako účinný katalyzátor pro kvantitativní výtěžky pro cyklizaci 2-aminochalkonů na odpovídající hydrochinolin v mírných podmínkách.
 • Fluorid antimonitý je katalyzátor Lewisovy kyseliny, který se často používá při reakcích organické chemie, zejména při výrobě čistých chemikálií.
 • Sbf3 je vysoce účinný katalyzátor pro alkylaci a acylaci aminů, stejně jako pro alkylaci fenolů.
 •  Fluorid antimonitý lze také použít jako katalyzátor při syntéze polymerů a při výrobě určitých léčiv.

Optické vlákno

 • Sbf3 se používá při výrobě průhledných vodivých fólií, fluoridových optických vláken, fluoridových předlisek optických vláken a fluoridového skla.
 • Antimon se používá jako dopant v optických vláknech zesilovače pro zvýšení absorpce světla a zlepšení výkonu zesilovače.
 • Antimonem dopovaný zesilovač se běžně používá v telekomunikacích k zesílení signálů na velké vzdálenosti.

Průmyslové aplikace

 • Fluorid antimonitý (SbF3) používá se hlavně jako katalyzátor Lewisovy kyseliny v organické syntéze, zejména při výrobě určitých léčiv a agrochemikálie.
 • Fluorid antimonitý lze také použít jako výchozí materiál pro výrobu dalších sloučenin antimonu, jako je fluorid antimonitý (SbF5) a fluorid antimonitý (SbF4), které se používají jako meziprodukty při různých chemických reakcích.
 • Sbf3 kromě toho může být použit jako zpomalovač hoření a jako činidlo v analytické chemii.

Galvanizérství

 • Fluorid antimonitý je sloučenina, kterou lze použít při galvanickém pokovování jako zdroj fluoridových iontů.
 • Je to fluorid antimonitý Fluoridové ionty rozpuštěné v roztoku elektrolytu mohou být použity k pokovování různých kovů, jako je titan a hliník.
 • Fluorid antimonitý lze také použít při anodickém elektrolytickém vylučování, při kterém jsou kovové ionty redukovány za vzniku usazeniny na katodě.
 • Fluorid antimonitý v tomto procesu působí jako okysličovadlo a zvyšuje rychlost redukce kovových iontů.

Keramický prekurzor

 • Fluorid antimonitý je bílý, hygroskopický pevná látka, která je rozpustná ve vodě a polárních rozpouštědlech s vysokým bodem tání, tedy SbF3 se používá jako prekurzor pro syntézu jiných anorganických sloučenin.
 • Sbf3 může být také použit jako katalyzátor nebo jako přísada do elektronické keramiky.

Výroba porcelánu

 • Sloučenina fluorid antimonitý se přidává do porcelánové směsi v malých množstvích jako tavidlo, které pomáhá snižovat bod tání a zlepšuje tekutost tekutého porcelánu při výpalu.
 • Přidání SbF3 umožňuje vypalování porcelánu při nižších teplotách, což může pomoci snížit náklady na energii a zlepšit celkovou kvalitu konečného produktu.

Minerální zpracování

 • Sbf3 používané v minulosti jako tavidlo k odstranění nečistot při procesech tavení neželezných kovů a jako činidlo při separaci určitých minerálů, jako je zlato a stříbro.
 • Z důvodu bezpečnosti a ochrany životního prostředí, fluorid antimonitý použití při zpracování nerostů by bylo omezeno, protože je žíravina a nebezpečný.

Polovodiče

 • Fluorid antimonitý byl použit jako prekurzor pro přípravu elektronických polovodičů a optických materiálů.
 • Sbf3 se používá jako zdroj antimonu při růstu antimonem dotovaných krystalů křemíku a germania a při přípravě antimonem dotovaných tenkých vrstev oxidu cínu.
 • Kromě toho se fluorid antimonitý používá jako zdroj fluoridových iontů při zpracování polovodičových materiálů, jako je růst nitrid gallia a krystaly nitridu hliníku a galia.
Fluorid antimonitý použití

závěr

Fluorid antimonitý (SbF3) je chemická sloučenina, která má řadu průmyslových a výzkumných aplikací. Jedním z jeho hlavních použití je jako činidlo v organické syntéze, kde se používá k vytváření různých chemických sloučenin. SbF3 se také používá při výrobě polovodičů a dalších elektronických materiálů.

Přejděte na začátek