15 Amplituda vlny Příklad: Podrobné vysvětlení

Jedna vlna se skládá z mnoha specifikací; jedním z nich je amplituda. V tomto příspěvku budeme znát amplitudu vlnových příkladů.

Termín amplituda měří vzdálenost bodu přítomného na jakémkoli vibrujícím předmětu, který se pohybuje do své maximální délky od bodu rovnováhy. Amplituda bude měřit poloviční délku, tj. od hřebene k prohlubni. V závislosti na povaze amplitudy existují různé příklady.

Nyní se podívejme na rozdílnou amplitudu vlnového příkladu.

Příklad amplitudy vlny

Amplituda je také složka používaná při studiu složek vlny. Obecně měří, kolik maximální energie přenáší z hřebene do koryta nebo naopak. Níže je uvedeno několik příkladů amplitud vln, které běžně používáme v reálném životě.

amplituda vlnového příkladu
amplituda vlnového příkladu

Start rakety

Pohled na vypuštění rakety bude pro každou zemi pýchou. Když je raketa nebo jakákoli raketa vypuštěna, výbuch vytvoří hlasitý zvuk slyšitelný ve vzdálených místech. Zvukové vlny generované výbuchem budou maximální kvůli velmi vysoké amplitudě. Proto je start rakety nejlepší amplitudou vlnového příkladu.

Zvlněný zvuk vody produkovaný v jezeře

Když náhodou hodíte kámen do vodního útvaru. Pozorujete nějaký zvuk a kruhový vzor, ​​který se tvoří kolem kamene. Zde si musíme všimnout, že amplituda vodní vlny bude měřena od vyššího bodu vlny k res. Pokud je zvuk zvlnění nízký, měří nízkou amplitudu; pokud je zvuk s vysokým vlněním, měří vysokou amplitudu.

Šustění listí

Když fouká vítr, pozorujeme šustění listí. Šustění listů vydává určitý hluk, který vzniká v důsledku zvukových vln. Hlasitost těchto šelestů můžeme změřit měřením délky amplitudy.

Houpání hodinového kyvadla

V dávných dobách byly kyvadlové hodiny k vidění v každé domácnosti. Čas jsme poznali podle houpavého zvuku kyvadla. Zvuk býval ve špičce hlasitý, protože tam byly maximální zvukové vlny a minimalizoval zvuk používaný po určité další hodiny kvůli menším zvukovým vlnám. Vidíme, že se kyvadlo kývá ze střední polohy tam a zpět. Změna amplitudy měří hlasitost zvuku a kývání kyvadla je primární amplitudou vlnění.

Obsluha ruského kola

Ruské kolo je požitek, který běžně zažíváme na veletrzích. Obří ruské kolo pracuje s oscilací; při této oscilaci vytváříme vlny pro měření amplitudy. Amplituda oscilujících vln se vypočítává z bodu rovnováhy; pro změnu rychlosti ruského kola se mění amplituda.

Amplituda rádia Waves

Rádiové vlny mají nejdelší vlnové délky ve srovnání s jinými elektromagnetickými vlnami. Obecně se rádiové vlny pohybují tam a zpět z jejich rovnovážného bodu. Amplituda na svém vrcholu udává maximální energetickou hodnotu rádiové vlny, která měří délku mezi jejím jedním hřebenem a jedním korytem. Míra amplitudy rádiových vln obsahuje specifický vzorec.

Hlas žen

Obvykle má ženský hlas ve srovnání s mužským hlasem větší výšku. Když žena mluví, určité emoce povedou k odchylkám zvukové vlny. Pokud jsou vlny menší, pak bude amplituda menší, což povede k nízkému hlasu, zatímco u hlasitého hlasu bude vlnová délka větší s vyšší amplitudou.

Poslouchání hudby

Když posloucháme nějakou hudbu, často zvyšujeme nebo snižujeme hlasitost. Když měníme hlasitost, děláme změny ve frekvenci hudby, které vedou ke změně hlasitosti, a můžeme tuto hlasitost vypočítat pomocí amplitudy. K podobnému procesu dochází, když změníme hlasitost pořadu, který sledujeme v televizi nebo na jakékoli video platformě.

Fandění diváků

Během vysokonapěťového sportovního zápasu to může být kriket, fotbal, kabaddi atd. Diváci, kteří budou svědky zápasu, budou fandit svému týmu. Při fandění může publikum začít hlasitě jásat a zvyšovat zvukové vlny, které vedou k maximální amplitudě. Dav někdy provádí určité činnosti, například zvedá ruce ve vlně. Toto jsou některé různé amplitudy vlnění.

Skákat přes švihadlo

Hru přeskakování přes švihadlo jsme si vyzkoušeli v dětství. Pokud si všimnete této hry, při přeskočení lana se vytvoří vlny; vytvoření těchto vln se skutečně skládá z amplitudy, čím větší je délka vlny, maximální bude amplituda. Znamená také energii vlny, kterou lze klasifikovat podle vysoké a nízké amplitudy.

Hrát na kytaru

Poslech hudby kytary je tak uklidňující zážitek. Když jednotlivec hraje na kytaru, struny kytary vibrují, což vede k vytvoření zvukových vln, které produkují uklidňující hudbu. Kytary produkují různé basy a hudbu a každá má jiné amplitudy. Dokáže použít výšku zvuku k určení přirozené amplitudy a frekvence.

Amplituda vln při zemětřesení

Během zemětřesení bude tolik ničení. The zemětřesení je to hlavně kvůli vlnám; pokud je amplituda těchto vln maximální, pak bude více destrukce a zvuku; je-li amplituda menší ve srovnání, pak bude menší abrupce.

Amplituda vln v tsunami

I u všech přírodních katastrof budou existovat určité odchylky ve vlnách, které mohou být podélné nebo příčné. U tsunami budou existovat specifické rozdíly ve vodních vlnách; rozsah energie může být měřen její amplitudou od jejího klidu k poloze vrcholu. Pokud amplituda vlny se stává maximem ve vodě, což povede k přílivu zvanému Tsunami.

Různé elektromagnetické vlny

Různé elektromagnetické vlny, od rádiových vln po gama vlny z elektromagnetického spektra, mají různé aplikace po celém světě. V každodenním životě zažíváme tyto vlny v našich mobilních telefonech, televizi, lékařských přístrojích a používaných v průmyslových odvětvích pro zpracování potravin, výrobu atd.

Tyto různé vlny mají různé amplitudy na základě jejich vlnové délky. Nejdelší vlnová délka má maximální amplitudu a nejkratší budou mít nejnižší amplitudu. Elektromagnetické vlny budou jednou z nejlepších amplitud vlnového příkladu použitého k měření rozsahu energie přenášené jakoukoli vlnou.

Zvukové vlny

Zvuková vlna je obvykle generována z média hudby, hlasitosti a hlasitosti. Délka amplitudy taktu je klíčem k výpočtu hlasitosti jakékoli hudby. Vzdálenost mezi nejvyšším bodem a nejnižším bodem amplitudy se vypočítá z jeho středního bodu, aby se vědělo, do jaké míry je produkována zvuková energie. Pokud použijeme vzorec, změříme-li amplitudu a pokud je výsledkem vysoká, bude zvuk hlasitý, zatímco pokud je amplituda menší, bude hlasitost nižší. . Zvukové vlny jsou jednou ze základních aplikací amplitudy vlnění.

Vibrující předměty

Vibrace jakéhokoli předmětu skutečně vede k vytvoření vln a jejich povaha závisí na médiu, ze kterého je vytvořen. Každý předmět, když je vyrušen ze svého klidu, vede k vibracím. Pokud bude délka měřená od vrcholu k prohlubni maximální, existuje velká amplituda způsobená vysoce vibrujícím předmětem. Pro méně vibrující předmět bude nízká amplituda, což má za následek tichý zvuk. Všechny tyto vibrace, které vedou ke změně amplitudy, se měří od klidového bodu. Vibrující objekty jsou jistě primární amplitudou vlnového příkladu.

Graf Sinx

Když nakreslíte graf pro sinx pro jakýkoli experiment, budeme pozorovat vlnový diagram; v tomto grafu jsou krajní body považovány za amplitudy měřené z jejich rovnovážných poloh. Pokud je amplituda vysoká, hodnota bude vyšší; pokud je amplituda nízká, hodnota bude nižší. Graf sinx bude ve formě vlny pro měření amplitudy.

Toto jsou některé primární amplitudy vlnění, které lze vidět globálně.

Často kladené otázky o amplitudě vlny | Nejčastější dotazy

Co myslíš tou vlnou?

Jednoduše řečeno, vlny jsou určité poruchy generované v jakémkoli médiu.

Vlny jsou určeny k přenosu určitého množství energie do jiného bodu ve formě oscilace. Šíří se určitým směrem, když předmět podstoupí vibrace.

Jaké jsou různé typy vln?

Různé typy vln závisí na médiu, ze kterého jsou vyrobeny. Hlavní dva typy vln jsou níže,

  • Podélný: Kolmý
  • Příčný: Paralelní

Jaká je definice amplitudy vlny?

V jednoduchém jazyce fyziky je amplituda vzdálenost mezi jedním hřebenem a jedním korytem.

Amplituda vlny je definována jako výpočet výšky vlny od jejího vrcholu do klidu. Pomáhá měřit vzdálenost, o kterou se vibrující atomy pohybují v maximálním rozsahu v médiu od svého referenčního bodu. Pokud je amplituda větší, bude více zvuku, a pokud je amplituda menší, zvuk bude slabý nebo tichý.

Jaké jsou faktory, které ovlivňují amplitudu vlny?

Hlavní podmínky, které hrají zásadní roli při vytváření variací v amplitudě vlny, jsou uvedené.

  • Změna frekvence od jeho atmosféry a zdroje vlny ovlivňuje jeho amplitudu.
  • Poruchy přítomné v atmosféře zdroje ovlivňují jeho amplitudu.
  • Množství energie použité zdrojem vlny k vytvoření zvuku ovlivňuje její amplitudu.
Přejděte na začátek