7 použití hydridu hliníku: Fakta, která byste měli vědět!

Hydrid hlinitý (AlH3) je bezbarvý a okamžitě se nevypaří. Pojďme diskutovat více o této anorganické sloučenině trochu podrobněji.

Použití hydridu hlinitého je uvedeno níže -

 • Redukční činidlo
 • Hydroaluminace
 • Karbolaluminace
 • Skladování vodíku
 • Pyrotechnické kompozice
 • Komplexní formace

S pomocí podrobných vysvětlení, reakcí a příkladů se podíváme na některá hlavní použití hydridu hlinitého.

Redukční činidlo

 • Hydrid hlinitý (AlH3) se široce používá při redukci různých funkční skupiny jako jsou aldehydy (CHO), ketony (C=O), karboxylové kyseliny (COOH), estery atd., na jejich příslušné ethanolové (OH) skupiny. 
 • AlH3spolu s několika svými deriváty pomáhá při syntéze organické sloučeniny tím, že působí jako redukční činidlo.
 • Sloučenina AlH3 které se tvoří se používají jako a řešení v laboratořích a průmyslu.
 • Redukce organohalogenidů je poměrně pomalá reakce. Snížení an estery probíhá pouze v případě, že existuje AlH3.
Redukce organohalogenidů.
Redukce esteru
Redukce acetalů

Hydroaluminace

 • AlH3 má tu vlastnost, že tvoří vazby C-Al.
 • AlH3 pomáhá při tvorbě trialkylhliníkových derivátů reakcí s různými alkeny. Různá další činidla, která pomáhají v procesu hydroaluminace, jako jsou dialkylaluminiumhydridy.
 • Projekt katalyzátory které se používají při hydroaluminačních reakcích, jsou titan nebo zirkonium.
 • Existuje malá pravděpodobnost výskytu dehydroaluminace, která má za následek tvorbu alkenů alkylace.
Hydroaluminace

Karbolaluminace

In Karboaluminace, hydrid hlinitý pomáhá při vytváření vazby C-Al. Při karboaluminační reakci se jako katalyzátory používají titan nebo zirkonium. Na druhou stranu, pokud se použijí asymetrické katalyzátory, pomáhají při enantioselekci. 

Skladování vodíku

 • AlH3 má silnou kapacitu pojmout 10 % hmotnostních vodíku.
 • AlH3 může také uchovávat 148 g/l hustoty vodíku, což je téměř dvojnásobek hustoty kapalného vodíku. 
 • AlH3 také pomáhá při výrobě energie účinným způsobem.

Pyrotechnické kompozice

Hydrid hlinitý se používá k přípravě látek, které pomocí světla, zvuku a kouře vytvářejí efekt soběstačný exotermické reakce.

Komplexní formace

Hydrid hlinitý má tendenci tvořit komplexy, zejména s Lewisovy základny.

závěr

Hydrid hlinitý se používá pro různé organické chemické syntézy a redukční procesy. Název IUPAC pro hydrid hlinitý je aluman. Reaguje také s několika oxidačními činidly. Pokud je po určitou dobu vystaven teplu, vykazuje vlastnosti rozkladné reakce.  

Přejděte na začátek